Gregor Goniwiecha
Adwokat

Gregor Goniwiecha urodził się w Bytomiu w 1971 roku. Po egzaminie dojrzałości zlożonym w prywatnej katolickiej szkole średniej Collegium Johanneum w Ostbevern ukończył studia prawnicze na westfalskim uniwersytecie Wilhelms-Universität w Münster. Od 2000 roku prowadzi własna kancelarię adwokacką w Meerbusch pod Düsseldorfem. Od roku 2006 pozostaje w związku małżeńskim z prawniczka Beatą Goniwiecha z domu Jatzek.

W razie sporu sądowego adwokat Gregor Goniwiecha jest uprawniony do reprezentowania Państwa przed wszystkimi sądami rejonowymi, okręgowymi oraz przed sądami apelacyjnymi na terytorium Niemiec. Dotyczy to również spraw z zakresu prawa pracy, prawa finansowego oraz prawa administracyjnego.
© 2009 All Rights Reserved.